‘We deserve love’: Maxene Magalona pabor sa Divorce Bill

Nag-abot ng suporta ang aktres na si Maxene Magalona para sa mga Pilipinong nakukulong sa toxic at masalimoot na buhay mag-asawa.

Nag-abot ng suporta ang aktres na si Maxene Magalona para sa mga Pilipinong nakukulong sa toxic at masalimoot na buhay mag-asawa.

Kaya naman pabor ang aktres na maisabatas ang Absolute Divorce Law na aniya’y tutulong at magpapanatili sa “sanctity” ng kasal sa pamamagitan ng pagtuldok sa toxic na mga relasyon.

“In my humble opinion, divorce helps protect the sanctity of marriage by allowing the toxic marriages to dissolve and keeping the sacred ones intact,” sabi ni Magalona.

Dagdag niya na ang mga taong may pinag-hugutang sakit at “unprocessed wounds” mula sa kanilang pagkabata ay may pagkakataong ilabas ang hinanakit na ito sa kasalukuyang relasyon, na siyang ugat ng toxic na pagsasama.

Nagiging cycle ito, at tanging ang divorce ang makakatigil dito.

“The marriage that is supposed to be a sacred union turns into a toxic and traumatic bond. And what’s worse is that they think that having kids will solve everything,” ani Maxene.

“We deserve love,” dagdag ng aktres.