Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List, umabot na sa Barangay Puro, Legazpi

Tuloy-tuloy ang pagbibigay-serbisyo ng partido sa mga Bikolano, at Ako Bicol na mismo ang nagpupunta sa mga kababayan nito para maghatid ng tulong.