Sey ng Ateneo sa Divorce: Ibigay sa may kailangan!

“Divorce ought to be only a last resort but we must not stand in the way of those who truly need it.”

“Divorce ought to be only a last resort but we must not stand in the way of those who truly need it.”

Ito ang isinaad ng Center for Catholic Theology and Social Justice (CCTSJ) ng Ateneo de Manila University hinggil sa usapin ng pagbabatas ng Absolute Divorce Act sa bansa.

Sabi nito, pampublikong isyu ang diborsyo at hindi isang isyung pang-relihiyon at marapat lang na ibigay sa mga mag-asawang nakukulong sa isang toxic na pagsasama.

“While not ideal, divorce as contemplated by the authors of the bill is only for irreparable marriages. Catholics who are in healthy marriages and are against it are not compelled to get one,” ani ng CCTSJ.

Dagdag pa nito, bagama’t itinuturo ng simbahan ang kahalagahan at ang “kabanalan” ng kasal, hindi dapat bulag ang mga tao sa tunay na realidad ng buhay mag-asawa at sa hamon na kanilang kinakaharap sa araw-araw.

“While the church rightly emphasizes its teachings on marriage and the family, it must not lose sight of the reality of the struggles that married couples and families experience in their daily lives. We ought not to speak of the sacramentality of marriage in the abstract but must seriously grapple with its lived reality,” ani nito.