Salamat sa DA! Doble ang ani, kita sa tinanim na hybrid rice sa Oriental Mindoro—farmers’ group

Nakikipagtulungan na rin ang mga magsasaka ng Antonino Farmers’ Cooperative para hikayatin ang ibang magsasaka na magtanim na ng hybrid rice sa tulong ng Department of Agriculture (DA).

Nakaranas ng mas mataas na ani ang isang grupo ng magsasaka sa Oriental Mindoro sa tulong ng hybrid rice na ipinamahagi ng Department of Agriculture (DA).

Sa isang ulat, sinabi ng DA na napalaki ng mga magsasaka ang kanilang ani, at maging ang kanilang kita ngayong wet season matapos itanim ang hybrid rice variety sa kanilang lupa.

“Dahil sa pagtatanim ng hybrid rice, paglagay ng tamang abono, at paggamit ng makabagong paraan ng pagsasaka, lumaki ang aming ani at nadoble ang aming kita,” sinabi ni Leynard S. Pastoral, pangulo ng G. Antonino Gloria Farmers’ Agriculture Cooperative, sa Gloria, Oriental Mindoro.

Noong ginagamit pa lang nila ang isang inbred rice variety noong 2020 at 2021, nakakapag-ani lang sila ng 4.6 metriko tonelada kada ektarya ng lupa.

Dumoble ang kanilang ani noong nakalipas na taon nang gamitin nila ang hybrid rice variety mula sa DA, kung saan lumaki ang ani sa 11 metriko tonelada kada ektarya ng lupa.

“Mula sa karagdagang kita, kami’y nakapundar para sa aming pamilya at nakabili ng mga kagamitan sa bukid kagaya ng makinang pangbungkal ng lupa,” ani Pastoral.

Pinasalamatan ni Pastoral ang DA Region 4B dahil nakasama sila sa programa, na nagbahagi rin ng abono at iba pang pangkondisyon ng lupa, maliban sa mga binhi ng hybrid rice.

Nakikipagtulungan na rin si Pastoral at mga magsasaka ng Antonino Farmers’ Cooperative para hikayatin ang ibang magsasaka na magtanim na ng hybrid rice.