Romualdez: Sama-samang tumindig laban sa manlulupig!

Ngayong Araw ng Watawat, ipinahayag ni Romualdez ang kanyang malalim na damdamin ng pagmamalaki at pagka-makabayan habang ipinagdiriwang ang makasaysayang okasyong ito. Ayon kay Romualdez, ang bandila ng Pilipinas ay higit pa sa isang simpleng simbolo, kundi isang sumasalamin sa ating mayamang kasaysayan, matinding pakikibaka, at mga natamong tagumpay.

Ngayong Araw ng Watawat, ipinahayag ni Romualdez ang kanyang malalim na damdamin ng pagmamalaki at pagka-makabayan habang ipinagdiriwang ang makasaysayang okasyong ito. Ayon kay Romualdez, ang bandila ng Pilipinas ay higit pa sa isang simpleng simbolo, kundi isang sumasalamin sa ating mayamang kasaysayan, matinding pakikibaka, at mga natamong tagumpay.

“As we stand beneath the red, white, blue, and yellow, let us remember the countless Filipinos who fought for our freedom and sovereignty. They sacrificed their lives so that we could enjoy the peace and liberty we have today. Their spirit lives on in each of us, and it is our duty to honor their legacy by upholding the values they stood for.,” ani Romualdez.

Dagdag pa niya, sa kasalukuyan, habang patuloy tayong humaharap sa iba’t ibang hamon mula sa mga panlabas na puwersa, nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino.

“We may encounter bullying or intimidation from foreign nations, but let us stand tall and wave our flag with pride. Let it be known that the Filipino spirit is resilient and resolute.” pahayag ni Romualdez.

Ayon kay Romualdez, ang ating bandila ay sumisimbolo sa ating pagkakaisa at soberanya. Paalala rin ito na tayo ay isang bansa na may kakayahan sa kadakilaan. Hinimok niya ang bawat Pilipino na magkaisa, magkatabi sa bawat pagsubok, at harapin ang anumang hamon nang may tapang at determinasyon, tulad ng ipinakita ng ating mga ninuno.

Sa okasyong ito, hinikayat niya ang bawat Pilipino na magmuni-muni at alalahanin kung ano ang sinasagisag ng ating bandila. Ang panawagan ni Romualdez ay ipagpatuloy ang pangako sa ating bansa, sa mga pinahahalagahan natin, at sa isa’t isa. Importante rin na ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at ang kahulugan ng ating watawat.

“Wave your flags high, with hearts full of pride. Let the colors of our flag inspire hope and strength for all. Together, let us build a future where our nation is respected and admired, not just for its beauty, but for the strength and unity of its people.

Mabuhay ang Pilipinas!” pagtatapos ni Romualdez.