Romualdez: Kamara buo suporta sa pagpapaunlad ng Palawan

Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na tututukan ng Kamara de Representates ang development ng Palawan.

Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na tututukan ng Kamara de Representates ang development ng Palawan.

“In my capacity as your legislative district caretaker and as Speaker of the House, I pledge to marshal all necessary resources to support our key development priorities,” ayon kay Romualdez nang magtungo ito sa Puerto Princesa.

Lahad ni Romualdez, seryoso siya sa kanyang tungkulin bilang caretaker ng lugar.

Naging tagapangalaga si Romualdez nang naturang munisipalidad matapos pumanaw ng dating kongresista ng Puerto Princesa na si Edward Hagedorn.

Ayon kay Romualdez, balak nilang paigtingin ang imprastruktura sa Palawan, patunay ang paglalagak ng P3 billion para sa pagpapagawa ng palirapan, port at fishing sanctuary sa lugar.

“This commitment extends beyond mere words; it is a promise already set into motion. The support from Congress for Puerto Princesa and Palawan will remain steadfast and unyielding,” ayon sa House Speaker.