Pilipinas, magkakaroon ng dagdag na patrol ship mula sa Japan!

Sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pag-angkin ng China, nagkasundo ang Pilipinas at Japan sa pagbili ng limang patrol ship na nagkakahalaga ng mahigit sa $400 milyon.

Sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pag-angkin ng China, nagkasundo ang Pilipinas at Japan sa pagbili ng limang patrol ship na nagkakahalaga ng mahigit sa $400 milyon.

Layunin ng hakbang na ito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Coast Guard laban sa mga krimeng pandaigdig at presensya ng Tsina sa South China Sea.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, magpapautang ang Japan ng 64.38 bilyong yen (o halos $413 milyon) sa Pilipinas para sa pagbili ng limang 97-metro na Multi-Role Response Vessels. Hindi lang ‘yan, kaakibat ng pautang ang pagpapaunlad pa ng mga pasilidad ng mga barko!

Ang mga bagong patrol ship ay inaasahang magpapalakas sa operasyon ng Philippine Coast Guard sa karagatan, higit na sa paglaban sa mga krimeng pandaigdig. Isang mahalagang hakbang ito sa gitna ng mainit na tension sa South China Sea.