PBBM ipinag-utos pagrepaso sa kurikulum ng PMA

Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of National Defense (DND) at Armed Forces of the Philippines (AFP) suriin ang kasalukuyang kurikulum ng Philippine Military Academy (PMA).

Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of National Defense (DND) at Armed Forces of the Philippines (AFP) suriin ang kasalukuyang kurikulum ng Philippine Military Academy (PMA).

Nais ni PBBM na tiyakin na ang PMA ay magbibigay ng pinakamahusay na pagsasanay sa mga kadete upang maging handa sila sa mga hamon ng panahon. Layunin nito na mapalakas ang kakayahan at kahandaan ng mga susunod na henerasyon ng mga sundalo.

Sa pamamagitan ng pagsusuri ng kurikulum ng PMA, inaasahang magkakaroon ng mga pagbabago at pagpapabuti. Maaaring isama ang mga bagong asignatura at pagsasanay na naaangkop sa mga pangangailangan ng kasalukuyang panahon.

Ang mga pagsusuri at repasuhin ay magbibigay-daan sa pagpapanatili ng kalidad at kaayusan ng pagtuturo sa PMA. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang kakayahan ng mga kadete at ang kanilang paghahanda sa mga tungkulin bilang mga sundalo ng bayan.

Tinukoy ng Pangulo na mahalagang masanay ang mga kadete sa mga kasanayang pang-21 siglo at sa mga tradisyunal na banta.

Idiniin din ng Pangulo na ang labanan ay ngayon ay nasa digital na labanan. Kaya’t mahalaga na magkaroon ng malinaw na pangitain para sa katotohanan, integridad, at pagiging makabayan. Hindi maitatatwa na may mga pagtatangkang magkalat ng maling impormasyon, kaya’t mahalagang maging handa laban dito.