Paslit na mag-aaral, nabundol ng kotse habang tumatawid

Hindi napansin ng bata ang kotse dahil sa nakaharang na service ng Tabaco LGU sa may tawiran.