NFA tiwalang mabibili mga palay ng mga magasasaka sa Bicol

Hindi nangangamba ang National Food Authority (NFA) Bicol hinggil sa kasapatan ng kanilang pondo para bilhin ang mga inaning palay ng mga magsasaka sa rehiyon.

Hindi nangangamba ang National Food Authority (NFA) Bicol hinggil sa kasapatan ng kanilang pondo para bilhin ang mga inaning palay ng mga magsasaka sa rehiyon.

Pagtitiyak ni NFA Bicol Regional Manager Julie Lenaresas, may nailaang pondo ang ahensya sa ilalim ng cereal procurement fund.

Bukod pa rito, ang mga lokal na pamahalaan umano sa Bicol region ay nagbigay ng insentibo at subsidiya sa mga lokal na magsasaka upang mahikayat sila na sa NFA ibenta ang kanilang mga ani.

Sa NFA-Albay pa lamang ay pumalo na sa 107% natamong palay procurement target sa buwan pa lamang ng Abril.

Nakatulong din sa mga lokal na magsasaka ang Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units (PALLGU) program ng kanilang mga LGU.