Mga nagtitinda ng kandila at bottled water, tumalima sa SRP na ipinatupad ng DTI

Sumunod ang mga tindera sa takdang presyo dahil sa pagmamatyag ng DTI sa merkado.