Digital literacy para sa Pinoy: PCO, inilunsad ang Media and Information Literacy project

Layon ng Presidential Communications Office, kasama ang public at private sector, na labanan ang fake news at gawing mapanuri sa online world ang mga Pilipino, lalo pa't nagiging digital na ang mundo ngayon.

Inilunsad ng Presidential Communications Office (PCO) sa “Media and Information Literacy Campaign: Maging Mapanuri Conference” ang Media and Information Literacy (MIL) project nito, na naglalayong gawing “responsible digital citizens” ang mga Pilipino, lalo na ang kabataan.

“As we discussed MIL and responsible internet use, it’s vital to recognize that we are shaping the future for our youth. The knowledge and insights gained here will empower educators, parents, and communities to guide the next generation in becoming responsible digital citizens,” sabi ni PCO Secretary Cheloy Velicaria-Garafil sa kaniyang talumpati.

Binigyang-diin rin niya na ang misyong ito ay responsibilidad hindi lang ng PCO, kundi ng iba pang mga sector ng lipunan, kabilang na ang media, edukasyon, civil society, at ang public at private sectors.

“Most importantly, we have discussed that this endeavor is a shared responsibility. No single entity can achieve this alone. It requires the collective effort of stakeholders from various sectors, as we have seen throughout this conference,” paliwanag niya.

Dagdag pa niya, ang pagtutulong-tulong na ito ay makatutulong sa mga layunin ng MIL na labanan ang fake news at isulong at digital literacy, lalo pa’t isinusulong ngayon ng pamahalaan ang digital transformation.