AKB Cup Player Spotlight of the Week: Team Captain Erwin Valles

“Pag nagtigil ako ng basketball, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin.”

Simula anim na taong gulang, tila sa katagang “ball is life” umiikot ang buhay ni Erwin at hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang siya sa laro. Sa lupit ng galaw at laro ng team captain ng Ako Bicol, kamuntik na siya mapa-trobol nang pagbantaan ang buhay niya ng natalong kalaro.

Alamin ang buong kwento ni AKB Team Captain Erwin Valles dito!